16
Feb
2016

حبه” قند قهوه ای”

حبه” قند قهوه ای”

…چند ماه پیش برای تهیه وسایل مواد غذائی به فروشگاه ایرانی در ونکوور رفتم…لیست بلند و بالای خرید برای قطب شمال را از جیب در آوردم و شروع به خرید کردم…برای من که هراز گاهی به فروشگاههای مواد غذائی ایرانی سری می زنم (بدلیل دور بودن محل زندگی ام از ونکوور) همیشه توام با یادآوری خاطرات همراه است ودرعین حال گاه اقلامی را پیدا می کنم که سالها از لیست خرید من خارج شده است…این بار چشمم به حبه” قند قهوه ای” افتاد که تا حال ندیده بودم…یک بسته برداشتم و با خودبه قطب آوردم…و امروز بعد از سالها قند با چای خوردم…اما وجدانأ در هوای سرد قطبی چسبIMG_20160212_103529381ید…