31
Mar
2016

Neighborhood

همسایگی

…یادم است در کودکی هر از گاهی اهل خانه موقع درست کردن غذا یادشان می آمد که یکی از اقلام تهیه غذا راکم دارند که عمدتاتخم مرغ،پیاز و سیب زمینی بود بعدبچه ها رابه خانه همسایه ها می فرستادندتا قرض بگیرندکه بعد هم روزهای دیگر بهم بر می گرداندند این رویه در بین همسایه ها عادی بود،و یا اینکه گاه بعداز پخت و پز غذا بین همسایه ها رد وبدل می شدو…کار ارزشمندی بود که”اعتماد و همدلی” رابین انسانها ایجادکرده و “ارتباط آدمها”را بهم نزدیک می کرد و همچنین “کودکان همسایه” هم بیشتر با هم بازی می کردند و…
اما امروزه این رویه کمتر دیده می شود،و بجای آن (بدلایل زیاد) فاصله گرفتن بیشترشده است.اما در زندگی روزانه ما گاه همین چیزهای کوچک می تواند رابطه ما انسانها را بهم نزدیک کند ،ارتباطاتی که گاه به فراوشی سپرده شده در حالیکه جزء رابطه های زیبائی بود که به ارتباط انسانها معنا می داد.در علم روانشناسی امروزگاه از همین رویه های ساده گذشته بهره می برند تا آرامش را دوباره به انسانها برگردانند که البته نام “تراپی” را هم به آن اضافه می شود.