outlast-the-past-background-blur-deep-blue
31
Mar
2017

نقش سگها درقطب

نقش سگها درقطب

در قدیم از سگها برای کشیدن «سورتمه»در برف استفاده می کردند،اما به مرور زمان «ماشین های برفی» جای سگها را در سورتمه کشیدن گرفتند.(در بعضی مناطق هنوز از سگها استفاده می کنند).امروزه اما از سگها بیشتر برای محافظت ازمنطقه استفاده می کنند،آنها در صورتیکه خرس های قطبی و گرگ ها به منطقه نزدیک بشوند شروع به سروصدا کرده ومردم را خبردار می کنند.
چند روزپیش ویدئو ی را دیدم که برای من جالب بود(ویدئو را لینک کردم).در ویدئو دیده می شود که خرسهای قطبی به محل مسکونی نزدیک شده اند و دارند با سگها بازی می کنند.٭
________________________________________
٭-ازمجموعه خاطرات «سفرنامه اول به قطب شمال»-۲۰۱۲