Month

February 2017

24
Feb
2017

Teacher

به زندگی لبخند زدن همیشه فکر می کردم،شغل معلمی کار آسانی ست،اما از وقتیکه خودم بعنوان«معلم ذخیره»درقطب شمال مشغول به کارشدم،باورم تغییر...
Read More
24
Feb
2017

Anti Builly

«جنبش علیه زورگوئی »٭ …«زورگوئی» یا «قلدری» در محیط مدرسه یکی از مشکلات اصلی دانش آموزان است،که گفته می شود ،بیش از...
Read More
19
Feb
2017

Hand Game

«بازی دست» ٭/«گل و پوچ» _________________ …یکی از«بازی های» که درقطب شمال طرفداران زیادی دارد «بازی دست»است.(دستها به حالت رقص مدام درحرکتند).این...
Read More
15
Feb
2017

kindness

خیلی چیزها را هنوز درموردش نمی دانم و هرگز هم به خود اجازه نداده ام تا ازاو سوالی داشته باشم چون مهم...
Read More