Category

Poems

26
Mar
2017

Living Together

«زندگی درکنارهم» «لازم نيست يکديگرراتحمل کنيم،کافيست همديگر را «قضاوت» نکنيم. لازم نيست براي شاد کردن يکديگرتلاش کنيم،کافيست بهم «آزار»نرسانيم. لازم نيست ديگران...
Read More
15
Feb
2017

kindness

خیلی چیزها را هنوز درموردش نمی دانم و هرگز هم به خود اجازه نداده ام تا ازاو سوالی داشته باشم چون مهم...
Read More
9
Jan
2017

Life

گاهی درهیاهوی همه «آوازهای غمگین» زندگی ما به امید چشم های که «آوازلالایی» را می خوانند زندگی می کنیم…
9
Dec
2016

Dual Personality

ازحال و هوای «درون خانه اش» آگاه نبود اما غم وغصه همسایه را می خورد! درچهاردیوارخانه اش «کشتی شکسته »بود اما برای...
Read More
13
Nov
2016

That Day

آنروز نگاه اش آرامش بخش خنده هایش سراسرمهربانی و سکوتش راهنما بود… آنروز اندوه های درون را به دست باد سپردم و...
Read More