24
Feb
2017

Anti Builly

«جنبش علیه زورگوئی »٭
…«زورگوئی» یا «قلدری» در محیط مدرسه یکی از مشکلات اصلی دانش آموزان است،که گفته می شود ،بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان از این شرایط رنج می برند،وگاهی از ترس «فرد زورگو”» حتی به مدرسه نمی روند وگاهی هم کارشان به خودکشی کشیده می شود.در این رابطه جنبشی «علیه زورگوئی» در بعضی کشورها از جمله کانادا ایجاد شده تا صدای باشد برای جلوگیری از آن در فضای مدارس.در این روز(امروز) پیراهن صورتی می پوشند.(البته در کشورهای دیگر از رنگ آبی و ارغوانی هم استفاده می کنند) …
_____________
٭-anti bully