outlast-the-past-background-blur-deep-blue
3
Jun
2016

“بی هدفی انسان را می کشد”

“بی هدفی انسان را می کشد”.(دکتر فرانکل)
“آیا تا به حال به معنای زندگی خود فکر کرده‌اید؟”

دکتر فرانکل(روانشناس)می گوید:”وقتی وارد اردوگاه کار اجباری آلمان ها شدم یک صحنه ی عجیبی دیدم و آن این بود که بسیاری از اسیر ها می مردند نه اینکه کسی آنها را بکشد بلکه به خودی خود می مردند. شروع به آمار گیری کردم، که ببینم از هر چند نفر چند نفر می میرند چند نفر زنده می مانند بعد از انجام این کار متوجه شدم، از هر ۲۸ نفر ۲۷ نفر می میرند ۱ نفر زنده می ماند ! از خود پرسیدم،علت مرگها چیست؟اولین ایده ای که به ذهنم رسید،این بود، که کسانی که زنده می مانند بدنی قوی و نیرومند و سالم دارند و کسانی که می میرند بدنی ضعیف و بیمار گونه … در بررسی ها دیدم،که افراد، سالم وقوی هم می میرند،ایده بعدی که به ذهنم رسید این بود که افرادی که دارای ضریب هوشی بالاتری هستند نمی میرند و برعکس کسانی که دارای ضریب هوشی پایین تری هستند می میرند چرا که فکر می کردم،افراد با هوش از هوش خود برای زنده ماندن استفاده می کنند بعد از بررسی های انجام شده متوجه شدم که اینگونه نیست و افراد باهوش نیز می میرند ! تصمیم گرفتم با زندانی ها مصاحبه کنم و جواب آنها را بر روی جلد پاکت سیگار و یا هر کاغذ در دسترس می نوشتم شروع به مصاحبه با افرادی که بلا شک تا چند روز آینده میمردند کردم سوالی که از آنها پرسیدم این بود که :« آیا برای آینده ی خودتان هدفی دارید ؟» «آیا در آینده منتظره کسی یا چیزی هستید ؟»…جالب این است که اکثر آنها به سوال پاسخ نه دادند ! آنها می گفتند:« که ما اسیر آلمانها هستیم و دیر یا زود خواهیم مرد پس فقط منتظر مرگ هستیم !»و عده ی کمی بودند که امیدوارانه منتظره آزادی بودند و برای دیدن خانواده شان لحظه شماری می کردند.او از این تحقیق این چنین نتیجه گیری می کند که:«کسانی می مردند که در زند گی هدفی و یا خواسته ای از آینده نداشتند و آن عده ی کم بخاطر حتی هدفی کوچک زنده ماندند»
لذا اگر زندگی کردن رنج بردن است، ناگزیر به خاطر زنده ماندن باید معنایی برای رنج بردن یافت.»٭…
———————————
٭-کتاب«درجستجوی معنای زندگی»(ویکتورفرانکل)

16 Responses

  1. Sudden loss or decrease in hearing, sometimes with ringing in the ears and dizziness, has been rarely reported in people taking PDE5 inhibitors, including Cialis It is not possible to determine whether these events are related directly to the PDE5 inhibitors, to other diseases or medications, to other factors, or to a combination of factors buy priligy pills

  2. beereal

    There are a lot of casino bonuses that offers players the opportunity of grabbing a bonus without going through much stress. Most players fall victim to casinos that offer huge amount of bonuses without checking the wagering requirement attached, ensure you consider the wagering requirement attached to a bonus before redeeming. Casino Online > Best online casinos > No Wagering Casinos They are not in great abundance but we do have a few strong Low Wagering casino bonuses listed here at Freespinny. Compare our Low Wager bonuses recommendations and cross check them against some of our great No Wager offers. But first, have a look at our low wagering casino bonus top list below! Low wagering casino bonuses come in different forms. Casinos may throw welcome offers, deposit, and reload offers, and free spins that boast a low wagering requirement. https://expats-paris.com/community/profile/esmeraldahibbs8/ Absolutely. Each mobile slots casino includes a dedicated cashier where you can deposit funds and withdraw your real money winnings. Return-to-Player Percentage (RTP) – Also known as slot payout percentage, this is the most important feature for slot players. Essentially, this statistic is used by casinos to tell players the percentage of their wagered money they can potentially win back. The RTP is calculated over thousands, even millions of slot spins, to create an average for players. For instance, if a slot game has 97% RTP, then that means a player can potentially win £97 for every £100 they enter in the online slot game. A high RTP means players are more likely to land some winnings compared to low-RTP slot games. It’s possible to play online slots for free, but if you online slots for real money, you have the chance to win serious money in jackpots. A big win is no guarantee and most of the time you’ll pick up a few pounds, dollars or euros here and there, but some online slots offer jackpots in the millions. 

  3. sheeniuth

    Pan Kasyno uruchomiło nowy program lojalnościowy, którego celem jest zapewnienie wygody i komfortu graczom, którzy regularnie odwiedzają stronę kasyna. Obecnie program posiada sześć poziomów (Brązowy, Srebrny, Złoty, Platynowy, Szmaragdowy i Rubinowy), prosty system obliczania punktów oraz mnóstwo atrakcyjnych korzyści. Jak zdobywać punkty? Wystarczy grać w Pan kasyno kasyno gry, ponieważ za każde wydane 4 PLN gracz otrzymuje 1 punkt lojalnościowy. Liczba punktów do zdobycia za tę kwotę wzrasta z każdym kolejnym zdobytym poziomem, a korzystniejsze stawki obowiązują np. podczas brania udziału w promocjach. Kasyno posiada dość nietypową licencję terytorium zależnego Kahnawake. To region znajdujący się w Kanadzie. Taka licencja w praktyce nie różni się wiele od tych, wystawianych na przykład przez władze Curacao. Warto jedynie wiedzieć, że ponieważ Pan Kasyno zarejestrowane jest poza Unią Europejską, nie obowiązują w nim regulacje konsumenckie EU. https://longcovid-children.com/forum/profile/gudrunregan4786/ do ministra finansów 2) 2 pkt – w przypadku zadeklarowania przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia terminu rozpoczęcia działalności wynoszącego ponad 3 miesiące i nieprzekraczającego 6 miesięcy od dnia udzielenia koncesji lub zezwolenia; 1) 3 pkt – w przypadku zadeklarowania przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia terminu rozpoczęcia działalności nieprzekraczającego 3 miesięcy od dnia udzielenia koncesji lub zezwolenia; O przyznanie koncesji na prowadzenie kasyna stacjonarnego mogą się ubiegać spółki z o.o. lub S.A. z kapitałem zakładowym nie mniejszym niż 4 mln zł (art. 6 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1), muszą jednak spełnić szereg wymogów określonych w art. 35 ww. ustawy. Jak w praktyce wygląda procedura licencyjna i w których województwach pojawią się nowe kasyna naziemne?

Leave a Reply