16
Dec
2017

زنان در گرینلند

مدتهاست که می خواهم مطلبی در مورد زنان و موقعیت آنان در قطب شمال بنویسم که فرصت یاری نمی دهد و همچنین تحقیق بیشتری لازم داشتم تا آنچه با چشم خود می بینم با استناد باشد.
هفته پیش مطلبی در سایت زمانه دیدم که در واقع مبحثی ست که مدتهاست فکرم را مشغول کرده است و دوست داشتم با عزیزان به اشتراک بگذارم تا امیدوارم کار من در این حوزه با تحقیقات بیشتری باشد.

تن زدن از حق‌خواهی؛ نمونه زنان در گرینلند