5
Jul
2016

Community Garden

«باغ عمومی»

مردم هرساله درمحل زندگی ما (قطب شمال) باغی را بصورت دسته جمعی درفصل تابستان راه اندازی می کنند…نگهداری ومصرف آن هم عمومی ست.
داشتن چنین باغ کوچکی در قطب حکم کیمیارادارد٫چرا که سبزیجات وارداتی بی اندازه گران هستند…بطورمثال قیمت یک کاهو۱۲ دلارمی باشد!…