28
Jun
2016

Food Product

مواد غذایی

در منطقه محل زندگی ما(قطب شمال) مواد غذایی ازسه طریق بدست ما می رسد:۱)عمدتا از طریق هواپیما ۲)در فصل زمستان٫ بمدت دو ماه تریلرهای حمل کانتینراز جاده یخی(وقتی دریاچه کاملا یخ می بندد) برای حمل مواد غذایی استفاده می کنند و۳)در تابستان هم به مدت یک ماه ٫وقتی یخها کاملأ آب شد ٫کشتی های بزرگ٫ موادغذایی و دیگر وسایل (ازجمله ماشین و محموله های سنگین) رابه منطقه ما می آورند…مردم از هم اکنون احساس خوشحالی دارند که وسایل سفارشی آنها بزودی از طریق کشتی بدستشان می رسد…