18
Apr
2016

Walking In The Snow

13010663_10156759907050632_6437298786092135485_nپیاده روی در برف

…پیاده روی روزانه همیشه برای من لذت بخش بوده است اما پیاده روی در حال و هوای قطب شمال از چند لحاظ تفاوت های با دیگرمناطق دارد.۱)همیشه باید لباس مناسب برای محافظت از سرما پوشید.۲)استفاده ازعینک های مخصوص آفتاب بی اندازه مهم است وعدم استفاده ازآن بدلیل پوشیده بودن برف در همه جا باعث ناراحتی چشم ها می شود.۳)همیشه باید مواظب حیواناتی که امکان حمله شان وجود دارد٫بود.۴) پیاده روی در زمین پوشیده از برف و یخ و صدای «خش خش» آن موقع راه پیمايی حالت زیبايی دارد و ۵)تلاشی که موقع پیاده روی برای مقابله با سرما انجام می گیرد و آدم رو به جلو می رود احساس خوشایندی را برای من ایجاد می کند…
اما چند روزگذشته گرگ ها گشت و گذاری به منطقه ما داشتند که پیاده روی من را مختل کرد…عکسی هم از گرگی که کاملا خیره شده در صفحه ام گذاشته ام.(کیفیت عکس خوب نشد).آنها هم در کنارخشونت شان زیبایی خاصی دارند.٭
——————–
٭-بدلیل خوب نبودن کیفیت عکس از اینترنت عکسی گذاشته ام وعکس دیگر گرگی ست که حوالی خانه مان بود.