16
May
2017

Identity and Values

هویت وارزش ها

در دهه شصت بعد ازپشت سرگذاشتن «چهاردیواری» و مشکلات حاشیه ای آن دربیرون ٫ برای پیدا کردن کار به شهربزرگتری آمدم هر جا که می‌رفتم از من می‌پرسیدند:«دنبال چه کاری هستی؟»٫ من هم درجواب می‌ گفتم:« دنبال کارشرافتمندانه». خیلی ها می‌خندیدند و یا جوابهای درستی نمی دادند٫ به چند نفر هم گفته بودم:« تازه از چهاردیواری در آمده‌ام». بعضی ها هم در جواب می گفتند:«ما دنبال دردسر نمی‌گردیم ».
اولین سوالی که در‌‌همان دوران بعد ازسالها دوری از فضای بیرون از «چهاردیواری» برای من پیش آمد این بود که:«هویتم چیست؟» یا اگر دنبال لقمه نانی می‌گردم« ازعهده چه کاری بر می‌آیم» که کتاب خواندن ٫آوارگی ٫چهار دیواری و…برای کارفرما هویت وارزشی نداشت…دوران سختی بود اما بسیاربرای من ارزشمند تا دنیا را از دریچه نگاه دیگران را هم درک کنم.٭
—————————
٭-مجموعه خاطرات بعداز«چهاردیواری»