6
May
2016

Lack of Awareness of Law

«عدم آگاهی از قوانین وپروسه انطباق»

عزیزانی که ازیک کشور به کشور دیگرمهاجرت می کنند عمدتأ از قوانین کشورجدید آگاه نیستند وهمین «عدم آگاهی» باعث می شود تادرشرایط جدیدی که قرارگرفته اند گاه با مشکل روبرو بشوند.(۱)دومأ «پروسه انطباق» با محیط جدید وایجاد پل بین گذشته و حالی که در آن زندگی می کنند زمان می برد که گاه با بحران هم همراه است.(۲)
خلاصه داستان زیرزندگی یکی از عزیزان دراین رابطه می باشد.

…یک خانواده مهاجربعداز سالها «دربدری» در کشور جنگ زده خود به کانادا می آیند آنها ازاینکه از شرایط جنگ و آوارگی خلاص شده بودند احساس خوبی داشتند هرچند مشکلات روحی به جا مانده از گذشته را هنوز با خود حمل می کردند…زن و مرد خانواده با هم شروع به کار کردند و بچه ها هم به مدرسه می رفتند در مدرسه بچه ها روی دو چیزی که معلم بیشترتوضیح می داد متمرکز شده بودند:۱)«لمس جنسی چیست ؟ وچرا کسی حق ندارد به جاهای حساس بدن آنها دست بزند و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد چکارباید بکنند» و۲) «تنبیه بدنی و آزارفیزیکی یعنی چه و درصورت بروزآن چگونه با پلیس تماس حاصل کنند»…خانواده مهاجرکه از وضعیت و «قوانین»کشور آگاه نبودند هربار بخاطر«خلاف»کودکان آنها را تنبیه می کردند تا اینکه یک روزیکی از بچه هاکه تنبیه شده بود به پلیس زنگ می زند و پلیس نیزپدر را بعنوان «کودک آزاری» به زندان می برد و توضیحات پدر که:«برای تربیت کودک اینکار را کردم و»..وضع پدر را پیچیده تر می کند و…
——————————–
۱-پناهنده یا مهاجربا کوله باری از «درد و رنج»در کشور دیگربدنبال «امنیت »و یک »زندگی بهتر»است اماهمین «عدم آگاهی» و «خلاء کلاس های آموزشی» باعث می شود تا «بحران های مهاجرتی»او برجسته شود.
۲-«پروسه انطباق» نه اینکه فرهنگ و…یک کشور را پذیرا باشد بلکه عمدتأ پیدا کردن خود و ایجاد پل ارتباطی با محیط جدید است.