7
Oct
2016

Life Skills

«مهارت های زندگی»

…گاه انسانها ازخود گلایه می کنند ٫باورهایشان را به چالش می کشند٫اعتماد به نفس شان رادرزندگی زیرسوال می برند٫ناامید می شوند و…همه این حالات درزندگی طبیعی ست…اما گاهی مواقع امکان دارد انسانها با حالت خود بمانند درچنین شرایطی ناراحتی های روحی را برای آنها ایجاد خواهد کرد…
…عزیزانی که با ناراحتی می مانند عمدتآ دونکته مهم را درزندگی شاید فراموش کنند این نکات ازباارزش ترین «مهارت های انسانها» ست که گاه ازنظرها «پنهان» می ماند آنها عبارتنداز:
۱)همین که انسان تلاش می کند در کنار تمامی نابسامانی های اقتصادی٫اجتماعی٫سیاسی وحتی مشکلات شخصی به زندگی ادامه بدهد کاربسیاربزرگ و باارزشی رادر زندگی پیش برده است.
۲)همین که انسان تلاش می کند در کنار تمامی «تفاوتها» با همنوع خود کناربیاید ودر کنارهم زندگی کنند کار بسیارارزشمندی ست…