outlast-the-past-background-blur-deep-blue

4 Responses

  1. 3 Yangi mavzu ustida ishlash Tovushlar va harflar 5-6 mashqlar Korgazmalilik.
    20 daqiqa 4 Yangi mavzuni mustahkamlash Ona tili daftari bilan ishlash Husnixat 10 daqiqa 5 Darsni yakunlash va oquvchilarni ragbatlantirish Uyga vazifani tushuntirish Baholash.
    2 daqiqa I. Tashkilliy qism:salomlashish; ± davomatni aniqlash.

Leave a Reply