12
Jan
2017

Muskox

Muskox
«بوفالوی قطب شمال»

«بوفالوی قطب شمال» شباهت زیادی هم به «گاو میش » دارد٫ وزنش بین ۵۰۰ الی ۹۰۰ کیلو گرم است ٫ حیوانی با بدنی پر از پشم که هر دوسال یک بار تولید مثل دارد.(یک بچه بوفالو)٫شاخ هایش بی اندازه قوی است ٫بدن او از دولایه پشم تشکیل شده،لایه بیرونی زمخت وزبر ولایه زیری نرم می باشد.بومیان قطب از پشم وپوست بوفالو برای خود لباس درست می کنند،که در واقع بهترین لباسهای ست که آنان را در مقابل سرما محافظت می کند(خصوصا موقعی که به شکار می روند) همچنین گوشت آن را می خورند…٭
_____________________
٭-خاطرات قطب شمال ۲۰۱۲