outlast-the-past-background-blur-deep-blue
10
Sep
2016

Paralympic

«الگوهای زندگی»

…«پاراالمپیک »که مختص عزیزانی ست که بلحاظ فیزیکی دچارمشکل هستند چندروزی ست که شروع شده است…آنچه که همیشه مورد تمرکز و توجه بیشتر من(درکنارورزش) بوده زندگی شخصی آنها بوده است…زندگی نامه این عزیزان وچگونگی کنارآمدن با مشکلاتشان و«مقابله با ناامیدی» و تبدیل شدن به «الگوهای زندگی»ازبهترین کتابهای ست که می تواند کمک بزرگی به همه انسانهای جهان باشد…