20
Nov
2015

To Be a Teacher

به زندگی لبخند زدن

…همیشه فکر می کردم،شغل معلمی کار آسانی باید باشد،اما از وقتیکه خودم بعنوان “معلم ذخیره “درقطب شمال مشغول به کار شدم،متوجه شدم که اینگونه نیست٫وکاری ست سخت،با مسئولیتی سنگین. معلم درکلاس همیشه با خود درگیری روحی دارد٫که چگونه با شاگردان خود برخورد داشته باشد٫در واقع کارش فقط این نبود،که درس بدهد،او (معلم) درکنار شغل معلمی،نقش پدرومادر،روانشناس و…را خواسته یا ناخواسته در کلاس باید پیش می برد.
…در قطب شمال آمار خودکشی در بین جوانان بی اندازه بالابودو کاربا جوانانی که به زندگی سلامی دوباره بدهند٫وبمانند،کار آسانی برای من نبود.✯
——————————————
✯-خاطرات قطب شمال/فوریه ۲۰۱۲