6
Nov
2015

Waking

“خواب وبیداری”

…هراز گاهی در خانه غذا درست می کنم،وبعد در بین “بی خانمانهای “شهر پخش می کنم.امروز موقع پخش کردن اتفاقی برای من افتاد که مرا به فکر فرو بود ,اما بعد از دقایقی بیدار شدم.فرد گیرنده غذا گفت: “اگرغذا گوشتی ست و یا فلفل داشته باشد من نمی خواهم”…یکه خوردم ٫چرا که فکر می کردم اگر آدم” بی خانمان” باشد٫نباید هیچ کمکی را رد کند,این اولین باری بود که با چنین واکنشی روبرو شده بودم٫خوشبختانه دو نوع غذا داشتم و غذای غیر گوشتی را به او دادم…خوشحال شد و خنده ای کرد…روز خوبی بود.