30
Nov
2016

Aurora Borealis

«شفق شمالی »(Aurora borealis)

«شفق شمالی» به

(Northern Lights)

هم معروف است که هرساله توریست های زیادی هم برای دیدن آن به قطب سفر می کنند٫ پدیدار شدن «شفق »درتاریکی شب فضای زیبا و خیره کننده ای را در آسمان بوجود می آورد که دیدنی ست٫ برای من که اولین بارآن را در آسمان دیدم رویا یی بود…
متاسفانه عکسهای که از «شفق قطبی»تا حال با موبایل خود گرفتم از کیفیت خوبی برخوردار نبوده است٫عکسی که ضمیمه کردم از سایت

The Alaska Life

می باشد.